Enquête: Het woord is aan u

Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Heist-op-den-Berg is ook van u.

U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Heist-op-den-Berg? Noteer dan uw contactgegevens.

Contactgegevens (niet verplicht)
1. Omgevingsmateries
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Heist-op-den-Berg is een bruisende gemeente
Ik wil meer verbindingen tussen natuurgebieden
Afvalverwerking is te duur
Open ruimtes moeten behouden blijven
Sluikstorten moet streng aangepakt worden
2. Vrije tijd en veiligheid
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er moet een sporthal komen ten zuiden van de N10
Veiligheid is belangrijker dan privacy
De bibus is een succes
De ‘Berg’ moet toeristisch ingezet worden
Er moeten meer zitbanken komen
3. Financiën
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Ik ben tevreden over de gemeentelijke diensten
De verhoging van de onroerende voorheffing was terecht
De uitgaven van Heist worden goed verdeeld
Financiën interesseren me niet
Er moet meer geld naar veiligheid gaan
4. Economie en Mobiliteit
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
De fietspaden hebben een opknapbeurt nodig
De stationsbuurt moet volledig hertekend worden
Het vervoersaanbod is goed op elkaar afgestemd
Elke deelgemeente moet basisbehoeften aanbieden
Er is voldoende tewerkstelling in Heist
5. Sociale zaken
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Sociale woningen worden correct toegewezen
Nieuwkomers zijn goed geïntegreerd
Er zijn voldoende seniorenwoningen
Internationale samenwerking is belangrijk
Er is voldoende kinderopvang