Lokaal Werk

N-VA Heist-op-den-Berg zal alle gemeentelijke beslissingen aftoetsen aan deze 5 criteria:

  1. De burger heeft rechten, maar ook plichten.
  2. De overheid moet bevorderen, maar niet betuttelen.
  3. Bij inspraak hoort uitspraak: de Heistenaar zal zelf mee instaan voor de uitvoering en verankering van de juiste genomen beslissingen.
  4. Een bestuur moet efficiënt werken, financieel (eerlijk en) transparant zijn en vooral ook kostenbewust.
  5. Heist-op-den-Berg is een Vlaamse en Europese gemeente: je kan slechts deel uitmaken van een gemeenschap als je er de taal van spreekt.