Cultuur & Bibliotheek

“Cultuur met grote H (van en voor elke Heistenaar)”

N-VA Heist-op-den-Berg wil dat cultuur mensen samenbrengt. Een centrum van/voor cultuur is meer dan een cultuurcentrum alleen. Niet het gebouw maar wel een breed en gedragen beleid moet zorgen voor een grote cultuurgemeenschap waaraan iedereen en zeker ook de Heistenaar, kan participeren. Niet alleen het grensoverschrijdende aanbod, maar zeker ook het lokale aanbod wordt ingeschakeld in de gemeentelijke marketing en promotie.
De bibliotheek wordt een lokaal kennis- en informatiecentrum dat aansluit aan de toekomstige behoefte van de toekomstige lezer. De slechte staat van het huidige bibliotheekgebouw mag geen aanleiding geven tot kortzichtige beslissingen.

  • Het aanschuiven voor een abonnement is maar al te gek. Dat kan verdwijnen, door creatieve en elders al bestaande systemen toe te passen die een bepaalde voorrang kunnen geven aan Heistenaars in het CC.
  • Multifunctioneel gebruik van gebouwen moet worden onderzocht bvb. industriegebouwen als muziek- of fuifzaal.

Nieuws over dit onderwerp