Mobiliteit - verkeersveiligheid

“Mobiel, van vertrek tot aankomst”

N-VA Heist-op-den-Berg vindt dat niet het vervoermiddel belangrijk is maar wel het traject. Je moet uiteindelijk ergens geraken… en terug. De ontsluiting van Heist staat bovenaan op de prioriteitenlijst. Een oplossing voor de Bergstraat krijgt voorrang op de aanpak van het cultuurplein. N-VA Heist-op-den-Berg wil betere en vrij liggende fietspaden. Oversteekplaatsen komen er in overleg met “ervaringsdeskundigen” en met de “fietsouders”. Er komt extra parking aan het station en een betere verbinding met Mechelen en Brussel. De rondweg wordt eindelijk aangelegd.

  • De gevaarlijke fietspaden langs N10 moeten vrij liggen of een alternatief krijgen met voldoende toegang voor de bewoners.
  • De Lijn mag niet blind besparen op kap van de reiziger.
  • M.b.t. de “voorrang van rechts” moet er een actieve voorlichtingscampagne komen en extra signalisatie bvb. kruisjes op de grond.
  • Bij werken moet de bewegwijzering beter voorbereid en tijdig aangekondigd worden.
  • Slimme omleidingen voor zwaar verkeer zijn nodig. 
  • Een veiligere Bergstraat heeft eenrichtingsverkeer, meer plaats voor fietsers en geen bussen. In de nabijheid komen extra parkings en vlot bereikbare bushaltes.

Nieuws over dit onderwerp