Woonbeleid

N-VA Heist-op-den-Berg werkt aan een betaalbaar, maar ook verscheiden en kwalitatief woonaanbod. Eigendom is een garantie is tegen armoede en vooral een sleutel tot buurtintegratie. N-VA Heist-op-den-Berg wil de “woonmarkt” objectief bijsturen door eerst de behoeftes in kaart te brengen. Sociale woning aanbod is hier een correct middel, maar geen doel op zich. Bij het aanbod moet gekeken worden naar
kwaliteit en differentiatie.

  • Wooncomplexen met een haalbare en gezonde mix voorkomen getto’s. Residentieel wonen moet ook mogelijk blijven.
  • Een (digitale) woonwinkel kan de vraag naar sociale woningen en het aanbod ervan beter op mekaar afstemmen.
  • Wonen boven winkels voor senioren, die zich in het centrum willen vestigen.

Nieuws over dit onderwerp