Nieuws

Op 11 februari 2019

Heistse N-VA schepenen Jan Moons en Katleen Vantyghem staan op 26 mei op de lijst voor de parlementsverkiezingen.  Jan Moons staat op de tiende plaats op de federale kieslijst, Katleen Vantyghem gaat voor een mandaat in het Vlaams parlement en zal daar de zestiende plek innemen. Daarnaast neemt ook …

Op 29 januari 2019, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

HEIST-OP-DEN-BERG - De gemeente start met een meldpunt dierenwelzijn. Het is meteen de eerste zichtbare beleidsdaad van de nieuwe schepen van Dierenwelzijn. Schepen Katleen Vantyghem (N-VA) werd eerder deze maand aangesteld als eerste schepen van Dierenwelzijn in de gemeente. Toen gaf ze in deze …

Op 2 oktober 2018, over deze onderwerpen: Sociaal beleid (OCMW), Veiligheid, Woonbeleid

Klachten vanuit sociale woonwijken in Heist-op-den-Berg nemen toe maar worden genegeerd. Inwoners vragen om extra maatregelen.De klachten van inwoners die met vragen, problemen of frustraties te kampen hebben vinden nergens gehoor. De meldingen gaan van gebreken aan woningen en infrastructuur, …

Blikvangers

  • Enquête: Het woord is aan u

    Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Heist-op-den-Berg is ook van u.