Ruimtelijk beleid

Geen willekeur! Leegstand voorkomen en kernen opwaarderen.
“Elke vierkante meter rond maken”

N-VA Heist-op-den-Berg zal groei verzoenen met de verbetering van de leefomgeving, want een doordacht ruimtelijk beleid is de hefboom voor economische ontwikkeling en welvaart. Omdat de open ruimte schaars is moeten we ze veilig stellen door middel van een multifunctionele benadering. De Netevallei heeft meerdere functies: van overstroming tot recreatiegebied maar vooral ook nog als landbouwzone. Zelfs een industriepark heeft groenpotenties. Heist, noch de deelgemeenten mogen slaapdorpen worden.

  • Er moet nog actiever werk gemaakt worden van inbreiding.
  • In de centra kan een extra bouwlaag ruimte geven voor meer en andere vormen van wonen o.a. voor zorgbehoevenden, senioren of alleenstaanden.
  • Een masterplan is een Groot Plan voor gans Groot Heist: “er moet pit in elke dorpskern komen”. 
  • De groenambtenaar wordt groenmanager.
  • De initiatieven van vzw Kempens Landschap moeten van nabij opgevolgd worden.
  • Meer ruimte voor ondernemen in een geordende industriezone.

Nieuws over dit onderwerp

Wordt hoekgebouw Biekorfstraat klaslokaal?

Wordt het hoekgebouw aan de Biekorfstraat en Heilig Hartstraat omgevormd tot jeugdhuis of zal het in de toekomst dienst doen als klaslokalen voor de basisschool? De gemeente onderzoekt momenteel wat …