Sociaal beleid (OCMW)

Het sociaal vangnet is geen hangmat maar een trampoline.
“Actief reactiveren en integreren”

N-VA Heist-op-den-Berg wil elke inwoner “insluiten”. Maar N-VA Heist-op-den-Berg verwacht ook dat iedere inwoner van Heist zijn verantwoordelijkheid opneemt. Zorg en steun wordt dankzij een gezond financieel beleid gegarandeerd voor al wie er echt nood aan en recht op heeft. Heist-op-den-Berg moet een voorbeeld zijn inzake kindvriendelijkheid en toegankelijkheid. Vergrijzing verdient de nodige aandacht. Een juiste mix van het woonaanbod moet gestimuleerd worden, zowel door aanbod vanuit de rust- en verzorgingssector, serviceflats als vanuit de privé. Voor senioren moet een hedendaags aanbod van recreatie en sport worden uitgewerkt. Zij kunnen bovendien opgenomen worden in het netwerk van vrijwilligersinzet. Het OCMW focust voortaan op kerntaken. Sociale economie mag alleen dienen als opstap naar reguliere arbeid.

  • Een gezondheidscoördinator staat in voor coördinatie van alle initiatieven rond gezondheid.
  • Een integratiebuddy kan inburgering versnellen. Maar dat betekent niet dat Heist een voortrekkersrol inzake aantrekken asielzoekers moet spelen.
  • Misbruik wordt actief bestreden door OCMW met andere sociale en economische diensten te laten samen werken.
  • Ook kleine dingen kunnen bijdragen: een bel voor mindervaliden aan de handelszaken, een parkeerkaart voor thuisverzorgers.

Nieuws over dit onderwerp