Financieel: een zuinig financieel beleid

Bestaande middelen moeten volstaan.
“Financiële revalidatie”

N-VA Heist-op-den-Berg wil de uitgavenexplosie van de laatste jaren stopzetten. Te veel prestigeprojecten brachten Heist een financiële kater. Ondanks zware belastingverhogingen zijn de overschotten verdwenen en is de schuld gestegen. Dat betekent dus besturen met minder centen, maar met meer creativiteit en meer openheid. 

  • Een grondige doorlichting van de huidige financiële toestand is onvermijdelijk geworden.
  • Een permanent financieel comité van toezicht moet specialisten uit eigen diensten en uit de politieke formaties bijeen brengen.
  • Herstel en onderhoud van het “versleten huis Heist” krijgen voorrang. 
     

Nieuws over dit onderwerp

Heist Platzak

Verkeerde keuzes, en Heist platzak. N-VA Heist-op-den-Berg stelt vast dat het College van Burgemeester en schepenen, ondanks een goednieuwsshow, te weinig investeert in veiligheid en mobiliteit, …