N-VA blijft ijveren voor het veilig openhouden & garanderen van ons onderwijs.

Op 25 oktober 2020, over deze onderwerpen: 2. Onderwijs

Uiterlijk tegen de herfstvakantie moeten alle Vlaamse scholen schakelen naar code oranje. De draaiboeken worden wel verfijnd zodat alle leerlingen en scholieren naar school kunnen blijven gaan. Voltijds contactonderwijs blijft de regel voor alle leerlingen van het basis- en het secundair onderwijs. Scholen krijgen wel de mogelijkheid om indien nodig in afstandsonderwijs te voorzien voor de tweede en derde graad, op voorwaarde dat alle leerlingen effectief bereikt worden. Code oranje bevat verstrengingen voor het basis- en het secundair onderwijs. Er komen ook extra verstrengingen voor de lessen lichamelijke opvoeding en de speeltijden.

 

De gegevens van de CLB’s tonen aan dat het virus binnen de schoolmuren beter onder controle is dan erbuiten. Maar binnen de brede samenleving zijn er duidelijk negatieve evoluties. Daarom heeft het Vlaams Onderwijsveld vorige week woensdag met aandrang gevraagd dat de volledige samenleving nu prioriteit geeft aan ons onderwijs, zodat de scholen open kunnen blijven. Het Overlegcomité is hier vorige vrijdag duidelijk op ingegaan, met drastische maatregelen die uitdrukkelijk de bedoeling hebben om de zorgsector overeind te houden, om de scholen open te houden en om de bedrijven draaiende te houden. Bovendien engageert De Lijn zich om extra capaciteit in te zetten en om controleurs te laten optreden tegen overvolle trams en bussen.

 

Alle leerlingen effectief bereiken

Deze omstandigheden maken dat alle scholen open kunnen blijven voor alle leerlingen, maar met bijkomende veiligheidsmaatregelen. Voltijds contactonderwijs blijft de regel voor alle leerlingen van het basis- en het secundair onderwijs. Middelbare scholen krijgen wel de mogelijkheid om indien nodig in afstandsonderwijs te voorzien voor de tweede en/of derde graad, op voorwaarde dat alle leerlingen effectief bereikt kunnen worden en desgevraagd na akkoord van het bevoegde onderhandelingscomité.

Alle scholen naar code oranje

Uiterlijk tegen de herfstvakantie moeten alle Vlaamse scholen schakelen naar code oranje. Dat betekent dat de veiligheidsmaatregelen aangescherpt worden. In het basisonderwijs worden bijvoorbeeld behalve de zwemlessen alle buitenschoolse activiteiten opgeschort, kinderen krijgen in de refter vaste plaatsen en de aanwezigheid van bezoekers en andere buitenstaanders op school wordt strikt beperkt. In het secundair onderwijs gaat het onder meer om alternerende speeltijden indien mogelijk, maaltijden per klasgroep en maximaal vaste plaatsen in vaste klasruimtes voor alle leerlingen.

 

Extra richtlijnen voor lichamelijke opvoeding

Er komen ten opzichte van het aanvankelijke draaiboek ook extra richtlijnen. Zo zullen de lessen lichamelijke opvoeding het protocol voor de sportsector volgen. Dat betekent dat er in het middelbaar alleen nog indoor sport mag zijn met anderhalve meter afstand. Douches mogen niet meer gebruikt worden. Kleedkamers mogen alleen nog gebruikt worden als iedereen een mondmasker draagt en als de volledige ruimte gereinigd wordt na gebruik door een klasgroep. De mondmaskerplicht wordt ook uitgebreid:  voortaan worden er ook op de speelplaats mondmaskers gedragen, tenzij de anderhalve meter afstand gerespecteerd wordt. Dit kan een motivatie zijn voor leerlingen om de afstandsregel te respecteren, want dan kan het mondmasker achterwege blijven tijdens de pauzes. Er komt trouwens een informatiecampagne om het belang van mondmaskers en afstand houden beter uit te leggen aan zowel leerlingen als leerkrachten.

Om het open houden van de scholen verder te ondersteunen, komt er ook een systeem om financiering te voorzien voor korte termijnvervangingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is